De tweede generatie: Uitdagingen en kansen voor de stad

Maurice Crul, Adel Pasztor en Frans Lelie. De publicatie is gepresenteerd tijdens het gelijknamige Landelijk Kennisatelier op maandag 6 oktober 2008 en gepubliceerd door het Nicis Institute 

In Reports 5370 downloads

Pathways to Succes for the Children of Immigrants

Policy Brief for the transatlantic task force on migration and integration of MPI and the Bertelsmann Stiftung, M. Crul, 2007

In Reports 5338 downloads

Policy Brief Pathways to Success Germany

The most important results of the German Pathways to Success study and policy recommendations, February 2015 (in German).

In Reports 4598 downloads

Policy Brief Pathways to Success Mei 2013

Eindrapportage van het Pathways to Success project.

Eén van de opvallendste conclusies uit het rapport is de enorme van inzet onder de overgrote meerderheid van hoog opgeleide jongeren van de tweede generatie voor andere (meestal jongere) jongeren. Deze inzet varieert van praktische ondersteuning bij huiswerk tot advies bij studie- en loopbaankeuzes, netwerkvaardigheden en strategiën die je nodig hebt om succesvol te zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die inzet is nu nog grotendeels verborgen, maar zeer belangrijk kapitaal voor de stad. Tegelijkertijd geven de geinterviewden aan  zelf ook op verschillende momenten hulp en coaching hebben ontvangen van mensen uit hun eigen omgeving of op school of in het zoeken naar een baan. Die keten van hulp geven en coaching ontvangen om je zelf verder te onwikkelen loopt als een rode lijn door het rapport. 

In Reports 5636 downloads

Valkuilen en Springplanken in het onderwijs. Tweede generatie Turkse jongeren in Europa vergeleken.

Het rapport ‘Valkuilen en Springplanken in het onderwijs. Tweede generatie Turkse jongeren in Europa vergeleken.' geschreven door IMES onderzoeker Maurice Crul e.a. 
De officiële publicatie werd gepresenteerd tijdens de TIES Stakeholders Conferentie 11-13 Mei 2009 in Amsterdam en is gepubliceerd door het Nicis Institute 

In Reports 5009 downloads