Policy Brief Pathways to Success Mei 2013

Eindrapportage van het Pathways to Success project.

Eén van de opvallendste conclusies uit het rapport is de enorme van inzet onder de overgrote meerderheid van hoog opgeleide jongeren van de tweede generatie voor andere (meestal jongere) jongeren. Deze inzet varieert van praktische ondersteuning bij huiswerk tot advies bij studie- en loopbaankeuzes, netwerkvaardigheden en strategiën die je nodig hebt om succesvol te zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die inzet is nu nog grotendeels verborgen, maar zeer belangrijk kapitaal voor de stad. Tegelijkertijd geven de geinterviewden aan  zelf ook op verschillende momenten hulp en coaching hebben ontvangen van mensen uit hun eigen omgeving of op school of in het zoeken naar een baan. Die keten van hulp geven en coaching ontvangen om je zelf verder te onwikkelen loopt als een rode lijn door het rapport. 

In Reports 5591 downloads