Niet een apart contract maar goed onderwijs zorgt voor participatie van etnische groepen NRC 25-03-13

Maurice Crul betoogt: 

Het Europese TIES onderzoek laat zien dat elk land oogst wat het zelf zaait. Waar staat Nederland in dit opzicht? In Zweden betreden bijvoorbeeld anderhalf keer zoveel vrouwen van de Turkse tweede generatie de arbeidsmarkt als in Nederland en is de groep die op eenmidden of hoog niveau is opgeleid veel groter.Met name werkende vrouwen maken een sterk emancipatieproces door. Een jonge vrouw die voor het eerst haar eigen loon heeft verdiend hoef je niets te vertellen over economische zelfstandigheid. Niet een participatiecontract leidt tot emancipatie, maar de mogelijkheid om te participeren leidt tot emancipatie. 

In Pathways in de pers 3498 downloads